Phụng sự để trưởng thành

Hạnh phúc lớn nhất của một người trao đi tri thức đó là khi khách hàng của bạn đến tận văn phòng chỉ để mua toàn bộ tủ sách của bạn, rồi sau đó tặng lại bạn một cuốn sách đáng quý “nhà lãnh đạo không chức danh”. Khách nói và nhắn nhủ bạn PHẢI […]