Có bao giờ bạn thắc mắc cách mạng công nghiệp 4.0 là gì và mình đang ở đâu trong cuộc cách mạng này không?

Bạn có thể tìm hiểu về khái niệm và quá trình hình thành dễ dàng trên mạng internet. Nhưng về bản chất, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự hình thành của thế giới số, vốn là sự phản ảnh sinh động, tồn tại song song với thế giới vật lý. Sự kết nối […]

TIẾP CẬN TRI THỨC ĐA PHƯƠNG TIỆN THỜI 4.0

Đại dịch COVID-19 đã đưa cả nhân loại vào những tháng ngày mà thiết bị công nghệ trở thành cầu nối duy nhất trong giao tiếp. Trường học bắt buộc phải đóng cửa và chính sách học online tại nhà được ban hành như một phương án dài hạn giữa tình hình phát triển phức […]