Things slowly get back to normal Kinh doanh buôn bán mọi thứ đã dần quay lại bình thường sau Covid-19 Just do it