ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH SÁNG NGÀY 5/8/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm!  TIỀN QUÁ NHIỀU, COVID-19 QUÁ PHỨC TẠP KHIẾN MỌI NGƯỜI Ở NHÀ VÀ VÌ THẾ VÀNG, CHỨNG KHOÁN TIẾP TỤC PHI MÃ. MÀ THỰC RA TIỀN QUÁ NHIỀU VÀNG CÒN TĂNG PHI MÃ ĐỂ ĐỢI NGÀY 7/8 TỚI GÓI KÍCH THÍCH KINH TẾ SỐ 2 CỦA MỸ CÓ […]

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 22/7/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning!  VÀNG VÀ CHỨNG KHOÁN MỸ CÙNG LÊN ‘THẦN’ (LÊN ĐIÊN CẤP 5) VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA? GÓI CỨU TRỢ 750 TỈ EURO CỦA CHÂU ÂU ĐÃ TÁC ĐỘNG MẠNH LÊN VÀNG VÀ CHỨNG KHOÁN VÀ DÂN TÌNH BÂY GIỜ THÌ ĐANG ĐỢI TIẾP GÓI KÍCH […]