ĐIỂM TIN SÁNG NGÀY 11/5/2021

Chào các bạn buổi sáng. Good morning   1. Điều gì cần chờ đợi với thị trường Mỹ thì ngày hôm qua đã xảy ra, cánh chim bay mãi thì cũng phải mỏi, có lẽ ngày Dow Jones và S&P 500 điều chỉnh đã là tất yếu.   Nó tất yếu vì sau một quá […]