Điểm tin tài chính 5/2/2021

Chào các bạn buổi sáng! Good morning!   1. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tiến tới đỉnh lịch sử và khả năng có thể vượt luôn đỉnh này trong thời gian tới khi những kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 1/2021, năm tài khóa Mỹ vượt trội […]