Điểm tin tài chính đầu tuần (28/7/2019 – 2/8/2019)

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning early birds!   Tuần PHÁN XÉT! Đó là title hay theme chính của tuần này!     Tuần này sẽ là tuần phán xét với quyết định của FED là GIẢM LÃI SUẤT ngay trong tháng 7/2019 hay là 9/2019.       Tất cả giới […]