Điểm tin tài chính ngày 1/11/2021

Chào buổi sáng,   Những gì cần trao đổi điểm tin vào ngày hôm nay và tóm gọn chút cho tuần mới tôi đã trao đổi trong video ngày hôm qua tại đây (1.1) https://www.youtube.com/watch?v=CvF2NB7BR0E. Bạn nên xem lại video này để có thông tin đầy đủ và chi tiết. Tôi cũng có các mòn quà […]