Điểm tin tài chính ngày 1/7/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng đầu tháng 7! Good morning!     THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ CÓ PHIÊN GIAO DỊCH ‘BÌNH ỔN’ NGÀY THỨ 2 KHI CÁC CHỈ SỐ TIẾP TỤC TĂNG ĐIỂM TỐT ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI CÁC CỔ PHIẾU CÔNG NGHỆ, VÀNG TIẾP TỤC LẬP ĐỈNH CAO MỚI TIẾN VỀ MỐC […]