Điểm tin tài chính ngày 10/1/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm!     CHỨNG KHOÁN MỸ TIẾP TỤC LẬP ĐỈNH MỚI & CON NGƯỜI ĐÚNG LÀ LÚC THAM LAM THÌ QUÁ ĐÀ, LÚC HOẢNG SỢ THÌ (ĐÃ THẤY PHIÊN THỨ 4) KINH KHỦNG!   Phố wall tiếp tục lập đỉnh cao mới phiên ngày thứ 5, và được dẫn […]