Điểm tin tài chính ngày 10/3/2021

Chào các bạn buổi sáng! Good morning!   Thị trường Mỹ, giống như những gì chúng ta đã trao đổi trong các điểm tin trước đây hay trong video này https://www.youtube.com/watch?v=tQZ9iVBWELI đã hồi phục. Các nhà đầu tư các cổ phiếu công nghệ đã buy the dip. Thậm chí các cổ phiếu như Tesla đã hồi phục […]