Điểm tin tài chính ngày 10/4/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     PHỐ WALL TĂNG ĐIỂM CAO HƠN TRONG NGÀY GIAO DỊCH THỨ 5 TRONG TUẦN ĐÁNH DẤU MỘT TUẦN TĂNG ĐIỂM LỚN NHẤT KỂ TỪ NĂM 1974 KHI FED ĐƯA THÊM GÓI KÍCH THÍCH KINH TẾ LỚN NHẰM GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19   […]