Điểm tin tài chính ngày 10/9/2021

Chào các bạn,   Thị trường chứng khoán Mỹ như đã đề cập với các bạn trong nhiều bản tin gần đây và cả video hôm chủ nhật đang bước vào một tháng 9 có lịch sử performance kém; lịch sử cho thấy tháng 9 thường các chỉ số chứng khoán Mỹ kém hơn các […]