Điểm tin tài chính ngày 12/4/2021

Chào các bạn buổi sáng! Good morning Những điều gì cần nói cho tuần mới, cần điểm tin tôi đã nói kĩ trong video dưới! Các bạn chưa xem có thể xem lại. Chúc các bạn một tuần mới thật tím nhé! God Bless!