Điểm tin tài chính ngày 13/3/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     SỰ VỘI VÀNG GIẢI CỨU CỦA FED KHÔNG GIÚP ĐƯỢC PHỐ WALL CHÌM SÂU NHẤT NHƯ MỘT CON TÀU ĐẮM – TỆ NHẤT TỪ NĂM 1987   Đó có lẽ là tinh thần chung của các tít báo tài chính lớn trên thế giới sáng […]