Điểm tin tài chính ngày 15/4/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     PHỐ WALL TĂNG ĐIỂM MẠNH PHIÊN NGÀY THỨ 3 BẤT CHẤP KẾT QUẢ KINH DOANH TỒI TỆ CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG BÁO HIỆU NHỮNG NỖI ĐAU (CỦA NỀN KINH TẾ MỸ) Ở PHÍA TRƯỚC.   Đó là tít bài của điểm tin tài chính sách […]