Điểm tin tài chính ngày 15/9/2021

Chào các bạn,   Chứng khoán Mỹ hôm qua như đã trao đổi trong video của tuần vừa rồi và các điểm tin gần đây tiếp tục quá trình điều chỉnh rất bình thường của mình một cách lành mạnh. Nguyên nhân là gì? Media bây giờ loạn hết cả lên, có ông thì đăng […]