Điểm tin tài chính ngày 16/10/2020

Chào các bạn hữu ngày mới! Good morning.   1) Chứng khoán Mỹ đã đi đúng theo kịch bản Choppy từ giờ tới 3/11/2020 và như tôi vừa cập nhật ở video tối hôm qua https://youtu.be/SbVzAuPQ6Ck cơ bản là Đồ thị Ichimoku Kinko Hyo Charts của các chỉ số chính cũng đang đi vào vùng […]