Điểm tin tài chính ngày 16/6/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning!     ĐÀ GIẢM ĐÃ BỚT LẠI VÀ KHÔNG CẦN PHẢI BÁN BẰNG MỌI GIÁ NẾU ĐANG CẦM CỔ PHIẾU TRONG BỐI CẢNH PHỐ WALL ĐÃ PHỤC HỒI SAU KHI FED CÔNG BỐ SẼ TIẾP TỤC MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP (CORPORATE BONDS TRÊN THỊ TRƯỜNG THỨ […]