Điểm tin tài chính ngày 16/7/2021

Chào buổi sáng các bạn!   Mong ngày hôm qua không phải là một sự hồi phục “tình cờ” do là ngày đáo hạn phái sinh và phe Short cần cover lại hàng và uýnh nhau với phe Long (đặc biệt quả cân ATC cuối phiên trên thị trường cơ sở), mà là sự phục […]