Điểm tin tài chính ngày 16/8/2021

Chào các bạn buổi sáng.   Chúc một tuần giao dịch thành công. Những gì cần nói và cần trao đổi cho một tuần giao dịch mới tôi đã trao đổi ở đây, bạn có thể xem lại. God Bless!   #ThaiPham #Điểm_tin_sáng #August_2021     Tuyên bố trách nhiệm/Disclaimers:   1. Quan điểm trong […]