Điểm tin tài chính ngày 16/9/2021

Chào các bạn,   Chứng khoán Mỹ tiếp tục quá trình healthy correction của mình day in, day out rất bình thường với những biến động riêng lẻ của từng nhóm cổ phiếu. Y chang các thị trường khác chẳng hạn như Việt Nam, có ngày tăng, có ngày giảm hoặc tổng thể chỉ số […]