Điểm tin tài chính ngày 17/6/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning!   ĐÀ HỒI PHỤC CỦA THỊ TRƯỜNG MỸ TIẾP TỤC ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH KHI DOANH SỐ BÁN LẺ CỦA MỸ THÁNG 5 TỐT VƯỢT TRỘI SO VỚI DỰ BÁO VÀ CHÍNH QUYỀN ÔNG TRUMP DỰ KIẾN TIẾP TỤC BƠM THÊM 1,000 TỈ CHO HẠ TẦNG.     […]