Điểm tin tài chính ngày 18/3/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     1. PHỐ WALL CÓ ĐỢT PHỤC HỒI KĨ THUẬT NGÀY HÔM QUA SAU KHI CÓ MỘT PHIÊN MẤT ĐIỂM KỈ LỤC GẦN 13% KỂ TỪ NĂM 1987   Chất xúc tác của ngày hôm qua: Đó là chính quyền ông Donald Trump đang đề xuất […]