Điểm tin tài chính ngày 19.2.2020

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm!     1. Thị trường chứng khoán Mỹ đã mở cửa trở lại sau ngày Lễ President Day. Những lo lắng trên thị trường tài chính Mỹ đã bắt đầu xuất hiện khi những cảnh báo về sự tăng trưởng của Apple (chắn chắn bị ảnh hưởng lớn) […]