Điểm tin tài chính ngày 19/2/2021

Chào các bạn buổi sáng cuối tuần giao dịch đầu tiên năm TÂN SỬU 2021!   CÁC CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN CỦA MỸ ĐÃ CÓ MỘT NGÀY LÀM VIỆC KHÁ TỐT KHI CÁC CHỈ SỐ TIẾP TỤC PHẢN ỨNG TỐT HƠN SAU KHI CÓ CÁC TIN TỨC TIÊU CỰC VỀ VĨ MÔ, GIÁ DẦU RỚT […]