Điểm tin tài chính ngày 19/5/2021

Chào các bạn buổi sáng. Good morning.   1. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục quá trình dao động tích lũy điều chỉnh của mình bằng việc lên xuống thất thường theo những dòng tin tức về kinh tế vĩ mô. Ngày hôm qua dữ liệu về nhà xây mới giảm 9.5% xuống còn […]