Điểm tin tài chính ngày 19/6/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng cuối tuần! Good morning!     CÁC CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN LỚN CỦA MỸ GẦN NHƯ KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI NGÀY HÔM QUA TRONG BỐI CẢNH CÁC SỐ LIỆU VỀ THẤT NGHIỆP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ KHÓ KHĂN TIẾP TỤC ĐƯỢC CÔNG BỐ, CŨNG NHƯ CÁC CA […]