Điểm tin tài chính ngày 2/3/2021

Chào các bạn buổi sáng! Good morning!   Chứng khoán Mỹ lại như chưa hề có cuộc chia ly sau khi gói kích thích kinh tế 1,900 tỉ được thông qua tại Hạ Viện tuần trước https://www.investing.com/…/dow-racks-up-tripledigit…, mở đường cho gói kích thích kinh tế này chính thích được thông qua tại Thượng viện vào ngày […]