Điểm tin tài chính ngày 2/8/2021

Chào buổi sáng tháng mới, tháng 8.   Những vấn đề gì cần điểm tin tôi đã điểm tin trong video ở bên dưới (1.1) https://www.youtube.com/watch?v=WG8Cgy4CNRo&t=2163s, các bạn có thể xem lại vài lần.   Một số tin đáng lưu ý cần đọc trước khi chúng ta giao dịch trong tuần đó là sự lãi lớn […]