ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 20/7/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng đầu tuần! Good morning! PHỐ WALL ĐANG BẮT ĐẦU CHỜ ĐỢI GÓI KÍCH CẦU KINH TẾ THỨ HAI TỪ CHÍNH PHỦ MỸ VÀ THƯỢNG VIỆN TRONG BỐI CẢNH VIỆC MỞ CỬA CỦA NỀN KINH TẾ ĐANG BỊ TRỤC TRẶC VÌ SỐ CA NHIỄM COVID-19 TĂNG LÊN ĐỘT BIẾN LÀ […]