Điểm tin tài chính ngày 20/7/2021

Chào các bạn buổi sáng. Good morning.   Chứng khoán Mỹ như tôi đã cùng các bạn dự báo trong điểm tin tài chính ngày thứ 6 tuần trước (1.1) https://www.facebook.com/…/happ…/posts/3011108702550653/ và trong video điểm tin tuần Chủ nhật (1.2) https://www.youtube.com/watch?v=xGAHPH8uvYw đã bắt đầu quá trình điều chỉnh lành mạnh (healthy correction) của mình. Tôi quote lại đoạn chúng […]