Điểm tin tài chính ngày 22/12/2020

Chào buổi sáng các bạn hữu! Good morning!   Chứng khoán Mỹ ngày hôm qua đã có một phiên biến động khá mạnh khi phe short định nhân cơ hội chủng Covid-19 mới đang biến đổi ở Anh Quốc, cũng như tâm lý bán bớt chứng khoán lấy tiền ăn Giáng Sinh để short mạnh […]