Điểm tin tài chính ngày 22/4/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     Ngày hôm kia giá dầu đã tồi tệ, nhưng ngày hôm qua sự tồi tệ ấy còn tăng lên nhiều lần.   GIÁ DẦU TIẾP TỤC LAO DỐC HƠN 34% TRONG PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY HÔM QUA SAU KHI CÁC CHỖ CHỨA DẦU “ĐẦY CĂNG […]