ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 22/4/2022

Chào buổi sáng các bạn, Có lẽ thị trường đang trong trạng thái dò đáy và mối bận tâm của thị trường hiện tại luôn là: khi nào là đáy! Có lẽ năm nay người ta đi nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sớm hơn chục ngày Và mùa Sell in May and go away đến […]