Điểm tin tài chính ngày 24/4/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning! Chào thứ 6 cuối tuần các bạn hữu!     PHỐ WALL GIẢM TOÀN BỘ SỐ ĐIỂM TĂNG ĐẦU NGÀY DO NHỮNG BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VỀ THUỐC TRỊ VIRUS CORONA BỊ THẤT BẠI LẦN ĐẦU (Công ty Gilead) KHIẾN NHỮNG KÌ VỌNG LẠC QUAN VỀ VIỆC […]