Điểm tin tài chính ngày 25/12/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good Morning early birds! (Chỉ 7 ngày nữa là kết thúc năm 2019)     “THẾ GIỚI PHẲNG, NHƯNG VẪN CÓ VÙNG TRŨNG. TUY MỞ NHƯNG CÓ THỂ CHẲNG LIÊN QUAN”   Câu này chắc nên giật tít tài chính trên Vneconomy hay Thời báo kinh tế Sài […]