Điểm tin tài chính ngày 25/5/2021

Chào các bạn buổi sáng. Good morning.   1. Bữa tiệc của giới tài chính thế giới với cổ phiếu vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm qua tiếp tục là một ngày mà phe Long áp đảo thắng thế phe short trên toàn bộ các mặt trận ở tất cả các tài sản. TTCK Mỹ […]