Điểm tin tài chính ngày 26/3/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!   1. PHỐ WALL CÓ PHIÊN TĂNG ĐIỂM TỐT NGÀY HÔM QUA NHƯNG ĐÀ TĂNG BỊ GIẢM KHÁ NHIỀU KHI GẶP ĐÀ BÁN MẠNH VÀO CUỐI NGÀY DO CÓ NHỮNG TRANH CÃI NGHIÊM TRỌNG TẠI THƯỢNG VIỆN ĐỂ THÔNG QUA GÓI KÍCH THÍCH KINH TẾ 2,000 TỈ […]