Điểm tin tài chính ngày 26/6/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning!     THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ TĂNG ĐIỂM TRỞ LẠI VÀO PHIÊN NGÀY THỨ 5 SAU CHUỖI 2 NGÀY GIẢM ĐIỂM LIÊN TIẾP VỚI SỰ “THAM CHIẾN” CỦA CỔ PHIẾU DÒNG NGÂN HÀNG SAU KHI MỘT VÀI THÔNG TIN CHO THẤY CÁC NGÂN HÀNG MỸ ĐANG […]