Điểm tin tài chính ngày 3/10/2019

Chào buổi sáng các bạn hữu! Good morning early birds!     Phố Wall hôm qua đã có một ngày giảm theo kĩ thuật đúng nghĩa! (Và bạn đã được tôi me me cảnh báo chuẩn bị trước tâm lý này khoảng 2-3 ngày hôm nay về đợt phân kì âm của chỉ số này – […]