Điểm tin tài chính ngày 3/6/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning!     CHỨNG KHOÁN MỸ TIẾP TỤC TIẾN LÊN KHI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIẾP TỤC ĐẶT CỬA VÀO VIỆC HỒI PHỤC CỦA NỀN KINH TẾ MẶC CHO BIỂU TÌNH “TÔI KHÔNG THỂ THỞ” LAN RỘNG VÀ TRỞ THÀNH BẠO ĐỘNG KHẮP NƠI. https://www.investing.com/news/stock-market-news/wall-street-ends-higher-on-bets-protests-unlikely-to-derail-economic-recovery-2190122   Kết phiên, […]