Điểm tin tài chính ngày 3/7/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng cuối tuần! Good morning!     PHỐ WALL TIẾP TỤC CÓ SẮC XANH TRONG PHIÊN GIAO DỊCH THỨ 5 NGÀY HÔM QUA, TUY NHIÊN BIÊN ĐỘ SẮC XANH BỊ THU HẸP VÀ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH RẤT THẤP + MỘT CÂY NẾN ĐỎ KHÔNG THỰC SỰ KHIẾN NHÀ ĐẦU […]