Điểm tin tài chính ngày 4.2.2020

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm!     Thế giới, may quá, không bị “lây” tư duy bán cổ phiếu bằng mọi giá như “đại dịch” đang diễn ra tại Việt Nam (có lúc ngày hôm qua bay 11% tính từ đỉnh 991 trở lại đây – Giảm nhanh hơn cả Trung Quốc, sớm […]