Điểm tin tài chính ngày 4/3/2021

Chào buổi sáng các bạn! Good morning!   1. Thị trường Mỹ vẫn đang diễn biến theo đúng kịch bản chúng ta đã trao đổi trong các videos của tuần trước và chủ nhật. Vẫn là những câu chuyện về lợi suất trải phiếu Mỹ 10 năm theo tít hàng ngày (bản chất nó đang […]