Điểm tin tài chính ngày 6/10/2021

Chào buổi sáng,   Phố Wall vẫn trong quá trình tạo đáy lành mạnh, có nghĩa là một ngày giảm, một ngày tăng hoặc tăng giảm đan xen nhau như đã trao đổi cùng các bạn tại đây (1.1) https://www.youtube.com/watch?v=ZkEr8nJskC0&t=5s và (1.2) https://www.youtube.com/watch?v=MyrXElFyKP4&t=170s trong bối cảnh lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đang đi lên khi số […]