Điểm tin tài chính ngày 6/3/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     PHỐ WALL VẬT VÃ TRONG CƠN BÁN THÁO CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ DO DỊCH BỆNH CORONA VIRUS VÀ NHỮNG TÀI SẢN AN TOÀN LÊN NGÔI”   Có lẽ đó là tin tức chính yếu nhất của thị trường tài chính ngày hôm nay!   […]