Điểm tin tài chính ngày 6/5/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning     PHỐ WALL NỖ LỰC TĂNG ĐIỂM (DÙ SỤT GIẢM KHÁ NHANH VÀO CUỐI PHIÊN) TRONG BỐI CẢNH NHỮNG LẠC QUAN VỀ VIỆC PHỤC HỒI NHANH CỦA NỀN KINH TẾ SAU TÁI MỞ CỬA LẠI NỀN KINH TẾ ĐÃ BỊ LUNG LAY https://www.investing.com/news/stock-market-news/stocks–dow-eases-from-highs-but-healthcare-tech-keep-lid-on-downside-2161634   1. Kết […]