ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 8/2/2020

Chào buổi sáng các bạn hữu! Good morning! Điều gì cần nói, cần điểm tin trao đổi trong 2 phiên cận Tết tôi đã trao đổi kĩ trong video bên dưới. Update thêm: Cơ bản các vùng dịch phía bắc đã được kiểm soát tại Quảng Ninh và Hải Dương https://vnexpress.net/bo-truong-y-te-quang-ninh-co-the… và dân có thể […]