Điểm tin tài chính ngày 8/6/2021

“Tin tôi đi, rất khó để cưỡng lại việc mua đỉnh (và vẫn khó bán ra) khi mọi người khác cũng mua vào, các chuyên gia thì quả quyết, lý do căn bản được chấp nhận rộng rãi, giá cả thì tăng vọt và người chấp nhận rủi ro lớn nhất đang báo cáo mức […]